• Rikke Jensen
4. semester, Socialt Arbejde, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette speciale fokuserer på samfundets stigmatisering af skizofrene og hvilke konsekvenser dette kan have for deres recovery-proces. Målet med dette speciale er, at undersøge skizofrenes oplevelser og håndtering af samfundets stigmatisering og hvilke konsekvenser dette kan have for deres recovery-proces.
Dette speciale er baseret på en fænomenologisk/hermeneutisk tilgang og en empirisk dataindsamling bestående af kvalitative semitstrukturende livsverdensinterviews med fem skizofrene. I specialets analyse bliver den indsamlede empiri konfronteret med en teoretisk ramme bestående af Erving Goffmans stigmatiseringsteori, Howard S. Beckers Stemplingsteori og Alain Topors recovery-teori.
Undersøgelsen viste, at skizofrene bruger meget tid, energi og ressourcer på at skjule deres skizofreni for samfundet. De skizofrene kan vælge, at anvende betegnelsen psykisk syg istedet for skizofren, men dette kan resultere i, at de kan få svært ved, at danne et fuldstændigt billede af dem selv. Det viste sig, at de kunne udtænke kriminelle planer eller anvende kriminelle metoder og dette kan ende med, at de vil fjerne sig mere og mere fra hvad der er normalt i samfundet og i sidste ende kunne de ende i fængsel. At søge tilbage til psykiatrisk afdeling er ligeledes en måde skizofrene kan håndtere samfundets stigmatisering på, men en indlæggelse vil afskærme dem for resten af samfundet. Når skizofrene er blevet udskrevet fra psykiatrisk afdeling kan de blive udsat for stigmatisering af samfundet, fordi de kan bære på et stempel, "ikke rigtig klog". På baggrund af dette ville den bedste løsning for nogle skizofrene være, at starte på en ny et andet sted, men ikke alle har energi eller ressourcer til dette og derfor kan de risikere tilbagefald. Nogle skizofrene kan opleve at få en ambivalent følelse, når de er sammen med andre psykisk lidende, fordi de ikke vil tænke om dem selv på denne måde. Men det kan have en stor betydning, at kunne se deres erfaringer og oplevelser under deres sygdomsforløb som en del af deres livshistorie.
Specialets overordnede konklusion er, at samfundets stigmatisering har konsekvenser for skizofrenes recovery-proces, da samfundets stigmatisering er medvirkende til, at skizofrene ikke kan opnå en vellykket recovery-proces.
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jun. 2014
Antal sider83
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 198385941