• Malene Stensgaard Pedersen
  • Rikke Vandvig
4. semester, Idræt, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Introduktion: Baggrunden for dette projekt skal findes i en undren og nysgerrighed omkring coaching. Efter søgning og læsning af videnskabelige artikler om emnet, fandt vi flere steder et ønske om flere empiriske studier af coachingens effekt [Wittrock et al.,2009, Greif, 2007], og dette er derfor vores fokusområde.
Vi ønskede at undersøge, hvilken indvirkning en coachende tilgang har på sportsudøveres selvrefleksion og indsigt i forbindelse med deres træning.

Metode: Vi fik derfor kontakt til juniorlandsholdet i golf, der bliver trænet med en coachende tilgang. Vores empiri består af et interview med juniorlandsholdstræneren for golf og et gruppeinterview med fire golfudøverne, samt en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet er udarbejdet ud fra et tidligere valideret spørgeskema omhandlende selvrefleksion og indsigt i forbindelse med coaching, kaldet The Self-Reflection and Insight Scale af Grant et al.[2002].

Analyse: Vi valgte en fænomenologisk tilgang til indsamlingen af empiri og en hermeneutisk tilgang til analysedelen. Analysen er delt op i fire dele. Først en analyse af spørgeskemaundersøgelsen, hvor resultaterne fra golfudøverne sammenlignes med to kontrolgrupper, der i mindre og ingen grad har været udsat for coaching.
Derefter en analyse af gruppeinterviewet med golfudøverne, en analyse af interviewet med golftræneren og til sidst en sammenligning mellem de to interviews.

Konklusion: Vi kan konkludere at, den coachende tilgang golfudøverne oplever, har indvirkning på deres selvbevidsthed i form af et højere niveau af selvbevidsthed og indsigt sammenlignet med de to kontrolgrupper. Resultaterne fra spøgeskemaundersøgelsen understøtter de analyser og konklusioner, der er draget ud fra interviewene. Vi konkluderer dermed, at have empiriske beviser for, at coaching påvirker sportsudøvere i overensstemmelse med teoretiske fremsatte postulater.
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2012
Antal sider89
ID: 63424060