• Kasper Sørensen
6. semester, Idræt, Bachelor (Bacheloruddannelse)
Flere studier har understreget vigtigheden af bestemte fænomener, når dygtige udøvere har udført forskellige kaste- og slagbevægelser. Dette være sig over- og underarmens rotation omkring egen længdeakse og den proximale-distale koordination af de involverede segmenter. Målet med dette studie var at undersøge biomekaniske forskelle i den slagtekniske udførelse af en forhånds- og baghåndsclearslag for hhv. dygtige og mindre dygtige ungdomsspillere. I alt deltog 20 forsøgspersoner i studiet, hvoraf 10 var dygtige spillere og 10 var mindre dygtige spillere. Reflektive markører var påsat forsøgspersons krop og ketsjer, og data blev optaget via et motion capture system, som bestod af otte højhastighedskameraer med en sampling rate på 500 Hz. Resultaterne viste at begge typer af forsøgspersoner udførte forhåndsclearen på stort set samme måde, hvorimod teknikken i baghåndsslaget var signifikant forskelligt. Over- og underarmens rotation omkring længdeaksen opnåede de højeste vinkelhastigheder af alle ledbevægelser, hvilket pointerer vigtigheden af disse rotationer i slaget. De dygtige udøvere opnåede signifikant højere vinkelhastigheder for udadrotationen af overarmen, supination af underarmen samt håndledsekstensionen i baghåndsslaget. Modsat blev der ikke fundet nogle signifikante forskelle for forhåndsslaget. Alle forsøgspersoner benyttede sig af et proximalt-distalt bevægelsesmønster i forhåndsclearslaget mht. effekt over led som følge af reaktionskræfter. Resultaterne viste, at de overførte en signifikant energimængde fra proximale segmenter til distale via ledreaktionskræfter. I baghåndsslaget benyttede de dygtige spillere ligeledes et proximalt-distalt mønster, hvorimod de mindre gode spillere afveg fra dette, hvorfor de gode spillere overførste en signifikant større energi mængde til de distale segmenter fra reaktionskræfter i leddene.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato20 dec. 2010
Antal sider22
ID: 42678544