• Lotte Heeland Madsen
  • Mads Møldrup
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Regeringen nedsatte i 2001 en strukturkommission, som skulle undersøge muligheder for at ændre den kommunale sturktur. På baggrund af kommissionens anbefalinger indledtes de politiske forhandlinger om rammerne for en gennemførelse af en strukturreform. Forhandlingene var ikke tilendebragt ved projektperiodens afslutning, men det forventes, at der inden for en overskuelig fremtid gennemføres en strukturreform: Strukturreform 200X. Begrebet bæredygtighed er flittigt benyttet i strukturdebatten, og ønsket om at forbedre den kommunale bæredygtighed er et af hovedargumenterne for at gennemføre en strukturreform. Begrebet er desværre ikke veldefineret, og det er ofte uklart, hvad aktørerne mener, når de taler om bæredygtighed. Derfor defineres begrebet kommunal bæredygtighed som en del af projektrapporten. Virkemidlerne i regeringens udspil til Strukturreform 200X sammenlignes med hhv. Strukturreformen af 1970, kommunesammenlægningen på Bornholm samt Strukturkommissionens anbefalinger. På baggrund heraf vurderes det, om virkemidlerne i regeringens udspil lever op til målsætningerne om en bæredygtig strukturreform.
SprogDansk
Udgivelsesdato2004
Antal sider125
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6141360