• Rebecca Lykke Hjorth
  • Rasmus Thingholm
4. semester, Jura, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne afhandling vil behandle forholdet mellem Advance Pricing Arrangements og EU's statsstøtteregler.

Advance Pricing Arrangements, herefter APA-aftaler, er kendetegnet ved, at én eller flere skattemyndigheder indgår en individuel aftale med en virksomhed om prisfastsættelsen af dennes koncerninterne transaktioner i en bestemt tidsmæssig periode.

I sommeren 2014 indledte Europa-Kommissionen undersøgelser af tre medlemsstaters APA-aftaler med virksomheder tilhørende en multinational koncern. Der er således indledt sager mod Luxembourg, Holland og Irland vedrørende disse landes APA-aftaler med henholdsvis Starbucks, Amazon, Fiat Finance and Trade og Apple. Kommissionen er af den opfattelse, at disse medlemsstater gennem APA-aftaler har tildelt virksomhederne skattemæssige fordele, som forvrider konkurrencen på det indre marked. Dette er i strid med statsstøttereglerne.

På denne baggrund synes det relevant at undersøge, hvornår APA-aftaler er i strid med EU's statsstøtteregler.

Dette leder til dette speciales problemformulering:
Hvornår er ’Advance Pricing Arrangements’ i strid med EU's statsstøtteregler?
SprogDansk
Udgivelsesdato12 maj 2015
Antal sider70
ID: 211629579