Emission af drivhusgasser fra våde enge

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Pernille Gudum
Det overordnede emne for projektet er Emission af drivhusgasser fra våde enge og i den forbindelse
er der valgt 3 lokaliteter med forskellige jordtyper, der er analyseret for eventuel
flux af hhv. metan og lattergas.
Der er bestemt flux af metan for en samlet jordprofil; 0-30 cm. Derudover er der bestemt flux
af metan for intaktprøver (100 cm3) i 5 cm snit ned gennem jordprofilet på de tre lokaliteter;
Poulstrup, Restrup og Østerådalen. Ydermere er der bestemt flux af metan og lattergas fra
intaktprøver, der er tilsat kvælstof.
Projektet er udarbejdet for at belyse om etablerede vådområder påvirker emissionen af
drivhusgasserne; metan og lattergas, og i givet fald i hvilket omfang. Derudover mangler
dette projekts resultater på dette område, jf. Nielsen et al. [2011]
Til rapporten er vedlagt en bilags-cd med diverse data og beregninger.
SprogDansk
Udgivelsesdato15 jun. 2012
Antal sider53
ID: 65264454