• Maria Veronica J. Raae
  • Else-Marie Laursen
BAGGRUND. De fleste borgere har kontakt med deres læge i telefontiden mellem 08:00 – 09:00, eller ved personlig kontakt i form af konsultation hos lægen eller sygebesøg. Det er ofte svært at komme igennem pr. telefon, da der er mange, der kan telefonere inden for et kort tidsrum, men flere og flere patienter vælger at "tale" med deres praktiserende læge ved at anvende lægens e-mail konsultation, når de skal have svar på ukomplicerede undersøgelser, fornyet recepter og bestille tid. Der vurderes, at både patient og læge kan profitere af e-mail konsultation i kraft af bedre service og en mere fleksibel arbejdsdag. Vi forestiller os en række konsekvenser af online-faciliteter i almen praksis, speciel hos borger og det er disse konsekvenser, i form for fordele og ulemper, vi belyser i projektet. FORMÅL. At undersøge hvordan e-mail konsultation er implementeret, samt hvad denne form for kommunikation betyder for borgerne. METODE. Som metode har vi valgt en triangulering, bestående af en forundersøgelse, hvor vi sendte spørgeskema til 100 informanter (74 % svar). En spørgeskemaundersøgelse hvor vi spørger 25 praktiserende læger (56 % svar) og telefoninterview til 50 tilfældige borger (88 % svar). RESULTATER. 69 % af informanter i forundersøgelse, ser ikke noget problem i at tilgå eget sundhedsdata via sikkert internet, 76 % vil være positiv påvirket af at se sine egne sundhedsdata. 85 % vil gerne se resultater på blodprøvesvar elektronisk. 61 % var bekendt med sundhed.dk, 24 % bestilte tid, 24 % fornyede recepter og 20 % brugte sundhed.dk som e-mail konsultation. Praktiserende læger har tilbudt e-mail konsultation de sidste 5 år, en tredje del af dem, blot for et år siden. 46 % af lægerne ser i høj grad en fordel i, at borgerne anvender e-mail konsultation, mens 58 % af lægerne ser i ringe grad nogle ulemper i, at borgerne anvender e-mail konsultation. 46 % af lægerne får positive og 31 % af lægerne får meget positive tilbagemeldinger fra deres patienter om deres anvendelse af e-mail konsultation. 44 % af de tilfældig adspurgte borger anvendte e-mail konsultation, 69 % af dem bestilte tid og fornyede recepter og 74 % stillede også spørgsmål til lægen via e-mail konsultation. KONKLUSION. Lægerne har tilbudt e-mail konsultation til borgerne mellem 1 og 5 år. De opfatter e-mail konsultation i høj grad, som en fordel og i ringe grad som en ulempe for borgerne. Patienterne udtrykker sig positiv over for deres praktiserende læger omkring anvendelse af e-mail konsultation, samtidig har ingen af de adspurgte læger fået negative tilbagemeldinger. Tilbuddet om E-mail konsultation gives hos mere end 50 % af praktiserende læger, og der er fortsat en stor del borgere, der ikke benytter sig af praktiserende lægers tilbud. Dette skyldes muligvis en manglende information, vejledning og retningslinjer til borgerne om tilbuddet, manglende forankring af teknologien både hos borgerne og praktiserende læger samt manglende eller ringe IT kompetencer hos begge parter.
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider114
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 17581099