• Mia Duedal Pedersen
  • Michael Hye
4. semester, Idræt, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Psykisk sparring har en vigtig rolle for eliteatleters tilbagevendelse til sport. Dette både på et følelsesmæssigt plan, men også motivationsmæssig. For at kunne øge motivationen for rehabiliteringen, kan fysioterapeuten benytte sig af psykiske sparringsmuligheder, men hvilke former for psykiske sparringsmuligheder benytter fysioterapeuterne, og hvilken påvirkning har dette på eliteatletens motivation? I dette projekt var formålet at undersøge, hvordan eliteatleters motivation for at gennemgå et rehabiliteringsforløb og vende tilbage til deres sport, kunne stimuleres med psykologisk sparring fra en fysioterapeut. På baggrund af et interview med en fysioterapeut, forekom der fem anbefalinger, som efterfølgende blev brugt til kvalitative interview, med tre eliteatleter. Analysen og diskussion af de kvalitative data antyder, at følgende psykologiske sparringsmuligheder har haft en indflydelse på eliteatleternes motivation; lytte og støtte, herunder informations- og behandlerrolle. Ligeledes vidensdeling, hvor træningsvidensdeling og årsagsbehandling er essentielle. Yderligere visualisering, målsætninger, individualisering, samt fysioterapeutens forforståelse og træningsmakker.
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jun. 2015
Antal sider61
ID: 213469768