E-læring - fortællingens betydning for brugerens indlevelse

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Anna Foldager Toft
4. semester, Humanistisk Informatik - Cand IT (Kandidatuddannelse)
Dette speciale behandler fordelen ved at anvende narrative fortællinger i e-læring. Gennem en teoretisk aflaring af narrativitet, set i forhold til interaktivitets- og legeteorier, undersøges og bevises fortællingens funktion som fremmende for brugernes indlevelse, oplevelse og læring. Analysen bygger på e-læringsproduktet "Coaching & Mentoring" skabt af Zenaria A/S, samt fire interviews med brugere af programmet.
SprogDansk
Udgivelsesdato2005
Antal sider78
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6141118