• Anna Ofelia Sewerin Gravesen
Specialet udarbejder et kvalitativt casestudie, der fokuserer på tre danske kafferisterier, der alle arbejder med direkte handel, og undersøger hvordan de og deres latinamerikanske partnere formår at skabe en vedvarende og gunstig relation. Der udføres fire dybdegående interviews med en dansk kafferister fra hver virksomhed og med en nicaraguansk kaffeproducent. Ved hjælp af en induktiv tematisk analyse af empirien identificeres seks succeskriterier, der øger chancen for et samarbejde med færre konflikter og større udbytte: fælles motivation, fælles arbejde, en professionel og personlig relation, hyppig kommunikation, forståelse for hinandens liv og realistisk idealisme. Det konkluderes, at den succesfulde relation formår at skabe tillid, højere grad af lighed og gensidige fordele mellem parterne. Samtidigt udnytter den succesfulde relation de forskellige aktørers ekspertise og fremmer samarbejde om kaffens kvalitet. Sociale medier, særligt Whatsapp og Instagram, kan være et konkret redskab til at styrke disse relationer, da de muliggør den hyppige kommunikation og bringer parterne tættere sammen på trods af stor geografisk afstand. På baggrund af specialets resultater formuleres en række anbefalinger til danske kaffevirksomheder, der ønsker at indlede eller styrke deres nuværende relation med latinamerikanske producenter. Derved søger specialet at bidrage til udviklingen af relationsbaseret handel i kaffesektoren.
SprogSpansk
Udgivelsesdato2 jun. 2020
Antal sider55
Ekstern samarbejdspartnerØNSK kaffe
no name vbn@aub.aau.dk
Anden
CleverCoffee
no name vbn@aub.aau.dk
Anden
Coffee Collective
no name vbn@aub.aau.dk
Anden
ID: 333395469