Ekstremlast af Rørsupports, Dan FF

Studenteropgave: Professionsbachelor

  • Anders Brink Nielsen
7. semester, Maskinteknik, Diplomingeniør (Diplomuddannelse)
Maersk Olie & Gas har revurderet partikelhastighederne for 10.000års-bølgen og fundet hastighederne ca. dobbelt så store, som tidligere antaget. Eksisterende rammestruktur under Cellar-Deck skal derfor kontrolleres ift. de nye partikelhastigheder og forstærkes om nødvendigt. Projektet tager udgangspunkt i rørstrækningen for DFF-12”-WI-359051-API5LX65 og DFF-12”-PHS-389002-API5LX65 under Cellar-Deck på Dan FF. Overslagsberegninger inden initieringen af projektet har vist, at rammerne omkring rørsupports’ene på strækningen kræver forstærkning. Konklusionen på overslagsberegningerne er i projektets problemanalyse verificeret med FEM analyse i ANSYS Workbench. Det er konkluderet, at forstærkning af rammen kun er nødvendig ift. horisontal bølgelast perpendikulært på rørenes længderetning. Med udgangspunkt i Maersk Olie & Gas´ ønske om en løsning, som kan anvendes på lignende rammestrukturer under Cellar-Deck på Nordsøen, er der foretaget forstærkning af rammen. Forstærkningen er foretaget ved ekstra understøtning af rammen. Ved ændring af længden på understøtningerne kan løsningen anvendes på lignende rammestrukturer på Nordsøen. Løsningen er verificeret i ANSYS Workbench med samme parameteropsætning, som er anvendt i problemanalysen. Løsningen forstærker rammen tilstrækkeligt, således det maksimale spændingsniveau bringes under flydespændingen, hvilket i kraft af designmetoden Accidental Limit State er dimensionsgivende i projektet. Yderligere er det i projektet verificeret, at rørene DFF-12”-WI-359051-API5LX65 og DFF-12”-PHS-389002-API5LX65 er tilstrækkeligt understøttet ift. 10.000års-bølgen.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jan. 2015
Antal sider99
Ekstern samarbejdspartnerMaersk Oil
Head of Rotating Equipment, Mechanical Department Torben Schultz torben.schultz@maerskoil.com
Praktiksted
ID: 207440543