• Greta Szefer
  • Ivana Moric
  • Ronald Ljevakovic
4. semester, Bygningers Energidesign, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Fokus for denne rapport er undersøgelsen af ​​hygriske egenskaber ved biobaserede isoleringsmaterialer ved hjælp af nye eksperimentelle metoder. Vanddampssorptionsisotermerne blev opnået med Vapor Sorption Analyzer (VSA), et instrument udviklet til en ny metode, der kan tilvejebringe dynamiske sorptionsisotermkurver. Vanddampdiffusionen blev målt ved en anden hidtil ukendt metode ved anvendelse af Oxygen Diffusion Apparatus 2020 (ODA 20). Begge er mere tidseffektive metoder end de almindeligt anvendte standardmetoder. Dette kunne være en stor forbedring, da udviklingen af ​​mindre tidskrævende metoder ville føre til, at flere materialer kunne blive testet af forskerne. Bestemmelse af korrekte hygrotermiske materialegenskaber er nødvendig for ledning af forskellige varme- og fugtighedsimuleringer. De kunne vise vigtige forudsigelser af varme- og fugttransport inde i materialerne, materialeadfærd gennem tid under forskellige omstændigheder, til bestemmelse af mulige fugtproblemer i bygninger eller byggematerialer, til simulering af indendørs miljøforhold eller energiforbrug ved brug af forskellige materialer i bygninger osv. Dette er meget vigtigt for introduktionen af ​​nye materialer i bygningskonstruktioner, især for biobaserede materialer, der har stor miljøpåvirkning, men som også kan have store hygrotermiske egenskaber eller måske være mere bæredygtige i produktionen. De undersøgte materialer i denne rapport er træfiberpladeisolering og løs fyld papiruld og løst fyldt træfiber. For de løse fyldmaterialer blev målingerne foretaget for forskellige densiteter. På grund af de materielle fysiske strukturer blev bestemmelsen af ​​tørvægtsværdier udført for forskellige temperaturer i ovnen. Alle værdier opnået med de nye metoder blev sammenlignet med værdierne fra standardmetoderne. Varme- og fugttransportsimuleringerne ved hjælp af Comsol blev udført med både standard- og eksperimentelle data.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato25 maj 2021
Antal sider28
ID: 412740185