• Kristian Kirstein Severinsen
  • Jonas Frantsen
  • Jonas Skovby Pedersen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette afgangsspeciale omhandler moderniseringen af ejerlejlighedsloven og den dertilhørende registreringsproces i forbindelse med ejerlejligheder.

I øjeblikket er et stort projekt ved at udfolde sig. Dette projekt hedder Grunddataprogrammet og skal forædle Danmarks digitale grundstof. Det er planen at alle typer fast ejendom skal registreres på samme måde og samles i et register — nemlig i Matriklen. Dette betyder, at ejerlejligheder fremadrettet skal registreres i Matriklen, i stedet for som nu i Tingbogen. Selve kravene til data og dokumentation, har ikke været forandret i mange år, og har derfor ikke fulgt med tiden og udviklingen af teknologien. Ejerlejlighedsområdet trænger derfor til en gennemgribende opdatering og fornyelse, så det lever op til moderne krav og standarder.

Ligeledes fremstår Ejerlejlighedsloven, der er dateret helt tilbage til 1966, forældet og ustruktureret i forhold til nyrere love. Dette har medført, at der er nedsat et udvalg med det ene formål, at skulle udarbejde et ændringsforslag til den nuværende ejerlejlighedslov. Dette arbejde forventes at ende ud i en mere tidssvarende og struktureret lov. Den ny ejerlejlighedsloven og den ny registreringen af fast ejendom vil derfor skulle interagere indbyrdes, problemet er blot, at der ikke foreligger noget nærmere samarbejde mellem udvalget bag den ny ejerlejlighedslov og folkene bag den nye registreringsproces.

Formålet med dette afhandlingsspeciale er derfor; at opstille forslag til ændringer af Ejerlejlighedsloven, for derfor at kunne skabe rammerne for afhandlingsspecialets forslag til en ny registreringsproces.
SprogDansk
Udgivelsesdato9 jun. 2017
Antal sider135
ID: 259462850