Ejendomsvurdering af ejerlejligheder, hvordan kan brugsrettigheder inddrages?

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Emma Viklund Larsen
  • Hasse Thougaard Ruby
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Nærværende rapport omhandler de nye danske ejendomsvurderinger
med fokus på ejerlejligheder og deres
brugsrettigheder. Rapporten tager udgangspunkt i
den antagelse, at brugsrettigheder til f.eks. altaner, parkeringspladser
eller depotrum påvirker værdien af ejerlejligheden.
Projektet undersøger derfor, om disse har
en værdi, og hvad det eventuelt kræves for at medtage
disse i vurderingen. Projektet er todelt med en foranalyse
og en hovedanalyse.
I foranalysen undersøges en case i forhold til, om det
er tydeligt, hvilken værdi altaner, parkeringspladser
og depotrum kan have. Det undersøges yderligere via
offentligt tilgængelige dokumenter, hvordan de nye
ejendomsvurderinger skal foretages.
I hovedanalysen søges yderligere, nyere informationer
om modellen for vurdering af ejerlejligheder. Det gøres
igennem kontakt med ICE (ImplementeringsCenter for
Ejendomsvurderinger) og deltagelse ved seminar. Projektet
undersøger efterfølgende, hvilke fordele og ulemper,
der kan være ved inddragelse af disse brugsrettigheder.
Afsluttende fremkommer anbefalinger til SKAT
for, hvordan brugsrettigheder fremover bør håndteres i
forhold til vurdering af ejerlejligheder.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jun. 2018
Antal sider112
ID: 280540983