• Carsten Rune Jensen
4. semester, Byggeledelse (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Flere analyser indikerer, at der er stort potentiale for effektivisering af byg-ningsdrift og -vedligehold gennem øget anvendelse af informations- og kom-munikationsteknologi. Dette projekt ser nærmere på denne påstand. Der er sket en stor fremgang inden for udbredelsen af IKT i byggebranchen – særligt blandt aktørerne i de indledende programmerings-, projekterings- og opførelsesfaser. Bygningsinformationsmodellering og udviklingen af den fælles IFC standard for udveksling af disse data, har banet vejen for udbredelse og forankring af IKT i byggeriet. En tilsvarende international standardisering for udveksling af driftsdata er endnu ikke fastlagt, men ved dette projektets afslutning erfares det, at buildingSMART har taget hul på arbejdet med at udvikle en sådan standard. Strukturen i projektet følger fremgangsmåden i metoden Contextual Design. Indledningsvist gives en beskrivelse af State of the Art inden for området IKT-støttet D&V. Som datagrundlag for analysen, er der inddraget brugere fra tre uafhængige casestudier – alle fra Nordjylland. Observationerne er konsolideret til et generelt billede af en D&V-organisaiton. På baggrund af opstillede diagrammer over arbejdsprocesser mv. er centrale problemstillinger identificeret, og løsninger hertil udviklet. Afslutningsvist er der udviklet en detaljeret beskrivelse af et brugerinterface til digital RFID-baseret flyttesyn i forbindelse med lejerskifte, ligesom der er givet anbefalinger til en succesfuld færdigudvikling og efterfølgende implementering af systemet.
SprogDansk
Udgivelsesdato2010
Antal sider71
Udgivende institutionAalborg Universitet
EmneordRFID, IKT, Byggeri, BIM, D&V
ID: 19676525