Effektiv og interessebaseret kommunikation i byggebranchens projektorganisationer

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Marianne Beedholm Rasmussen
4. semester, Byggeledelse (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Nærværende rapport omfatter et afgangsprojekt på kandidatuddannelsen i Byggeledelse.
Projektet omhandler forbedring af kommunikation i byggebranchens projektorganisationer med henblik på at opnå en mere effektiv og interessebaseret kommunikation mellem parterne, således at svigt, konflikter og ressourcespild mindskes, og en mere positiv udvikling af produktiviteten i branchen opnås.
Gennem rapporten belyses mulige kommunikationsmæssige problemer, årsager hertil, samt hvad der skal henledes opmærksomhed på, for at mindske disse. Dette bearbejdes ved hjælp af teoretiske studier, tidligere forskning og undersøgelser, interview, samt gennem analyse af kommunikationen under møder i forbindelse med byggesager.
Det fremsættes, at en forbedring af kommunika-tionen kræver et øget fokus på kommunikation i byggebranchen, eksempelvis gennem anvendelse af kommunikationsevner som udvælgelses- og tildelingskriterier. Desuden omhandler forslagene, til hvorledes en mere effektiv og interessebaseret kommunikation opnås, øget tværfagligt samarbejde i uddannelsesforløbet samt skabelse af en kultur, der fremmer samarbejde, organisatorisk videndeling og læring.
Afslutningsvis diskuteres implementering af de kommunikationsforbedrende forslag i branchen.
SprogDansk
Udgivelsesdato5 jan. 2011
Antal sider91
ID: 43331100