• Mohamad Khaled Ismail
  • Said Jawad Osmani
4. semester, Veje og Trafik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette kandidatspeciale har ved en adfærdsundersøgelse, i samarbejde med Aarhus Kommune, klarlagt om venstresvingscykelbokse har en effekt på venstresvingende cyklisters placering i signalregulerede kryds.
Venstresvingscykelboks i signalregulerede kryds er et nyt tiltag, hvor Aarhus Kommune er den anden kommune i Danmark, som har fået dispensation til udførelse af denne type afmærkning. Hovedformålet fra kommunens side er, at forbedre fremkommeligheden for venstresvingende cyklister, ved at markere arealet, hvor cyklisterne skal placere sig, under anden etape af venstresvinget, for at blive detekteret i et traffisktyret signalanlæg. Effekten af venstresvingscykelbokse er undersøgt i to kryds med og to kryds uden. Indsamlingen af data er foretaget, i to hjørner i hvert kryds, med videooptagelser af to ugers varighed. Resultaterne viser at der er signifikant forskel på at andelen af venstresvingende cyklister,
som placerer sig over detektorspolen i kryds med- og uden venstresvingscykelbokse. Det kan derved konkluderes, at etablering af venstresvingscykelbokse har en positiv effekt på venstresvingende cyklisters placering, og derved mindskes deres
ventetid i et signalreguleret kryds.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jun. 2017
Antal sider101
ID: 259416968