• Emil Andersen
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Nærværende rapport omhandler en analyse og vurdering af de styrende parametre for kvælstof omsættelse og metan emission fra et konstrueret vådområde placeret ved Ryå syd for Øster Brønderslev. Kvælstofomsættelsen blev vurderet til at blive forøget under stigende temperatur og stigende TN belastning. NO3 omsættelsen blev vurderet til at blive forøget under stigende opholdstid mens opholdstiden blev vurderet til at dæmpe omsættelsen af TN grundet stigende TN belastning reducerede opholdstiden.
Den styrende parametre for metan emission blev vurderet til at være temperaturen, hvor emissionen blev forøget ved forøget temperatur.
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jan. 2019
Antal sider95
ID: 292649177