Effekstudie af stræknings-ATK

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Bo Brassøe
  • Jonas W. Johansen
I Danmark står politikerne i øjeblikket overfor at skulle beslutte hvilken form for
automatisk trafikkontrol (ATK), der ønskes indført. Projektet beskriver forskellige
systemer til brug for ATK og tager udgangspunkt i to forsøg, der har været afholdt i Danmark med mobil ATK og punkt-ATK. Der findes et tredje system, som bliver brugt i andre lande, herunder Storbritannien, nemlig stræknings-ATK.
Der findes imidlertid ikke nogle studier af, hvor stor den sikkerhedsmæssige
effekt af stræknings-ATK er, hvorfor formålet med dette projekt er at undersøge
denne effekt. I projektet estimeres og analyseres den sikkerhedsmæssige effekt
på baggrund af hastigheds- og uheldsdata fra udvalgte lokaliteter i Storbritannien.
Analyserne baseres på nationalt og internationalt anerkendte metoder for at sikre
resultaternes størst mulige validitet.
Den estimerede effekt af stræknings-ATK sammenlignes med effekten fundet fra
det danske forsøg med punkt-ATK. Der tages desuden stilling til, hvordan et
nationalt system med ATK kan se ud, herunder i hvilke tilfælde systemet kan
bruges. Der er slutteligt lavet en gennemgang af, hvordan en praktisk indførsel af
stræknings-ATK i Danmark kan blive en realitet.
SprogDansk
Udgivelsesdato2011
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 52823161