• Alena Kaiser
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Økosystemtjenester er defineret som de funktioner af et økosystem som menneskeheden kan drage til fordel (Maes et al., 2012) Ifølge Target 2, action 5 i EU biodiversity strategy, anmodes medlemsstaterne om at kortlægge og vurdere økosystemtjenester (CBD 2005). Formålet med denne afhandling er at udføre en indledende vandrelateret vurdering af økosystemtjenester i Wupper oplandet, (Nordrhein-Westfalen, Tyskland), der er stærkt påvirket af en lang række dæmninger. Derfor er tilgængeligt drikkevand, habitater, vandrensning og turisme & rekreation først vurderet. Den generelle mængde af tilgængeligt drikkevand og habitater er relativt lav, mens vandrensning viser lidt højere score. De høje scores for turisme og rekreation er mere koncentreret i Wupper end i de 21 bifloder. For det andet blev økosystemtjenester undersøgt indenfor en anvendelsesprofil. Her blev ingen direkte korrelationer fundet blandt de 52 sektioner af Wupper oplandet. Desuden korrelerer vandkvaliteten i henhold til vandrammedirektivet ikke med økosystemtjenester. For det tredje er økosystemtjenester sammenlignet med karakteristikker, såsom stærkt modificerede og naturlige vandområder, vandløbstypen samt sektioner med eller uden dæmninger. Mens stærkt modificerede og naturlige vandområder ikke viste signifikante korrelationer blev en korrelation af drikkevand og turisme & fritid i områder ved dæmninger fundet. Endvidere blev arealanvendelsen taget i betragtning. Det blev vist, at i sektioner uden dæmninger, korrelerer vandrensning negativt med byområder (R2 = 0.36). Når man tager dæmninger i betragtning, er flere positive (synergier) og negative (trade-offs) korrelationer af økosystemfunktioner og arealanvendelseskategorier fundet.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato10 jun. 2016
Antal sider74
Ekstern samarbejdspartnerLeibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries
PD Dr. Martin Pusch pusch@igb-berlin.de
Praktiksted
ID: 235099216