Dynamiske Ruderanlæg: Implementering i Danmark

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Thomas Nissen
  • Charlotte Østergaard Pedersen
4. semester, Veje og Trafik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Rapporten omhandler dynamiske ruderanlæg og hvordan disse kan anvendes i Danmark efter danske forhold. Der tages udgangspunkt i et litteraturstudie, hvor umiddelbar tilgængelig viden og erfaringer fra USA samles. Her er bl.a. fokus på opbygning, trafikafvikling og trafiksikkerhed. Et dynamisk ruderanlæg analyseres gennem simuleringer i programmet VISSIM, og sammenlignes herefter med simuleringer af et traditionelt ruderanlæg og et anlæg med to rundkørsler. Der tages udgangspunkt i tilslutningsanlæg 52 Odense SV. De tre tilslutninger sammenlignes ift. trafikafvikling, rejsetider og kølængder. Desuden undersøges et-sporede dynamiske ruderanlæg som udformning ved let trafikkerede tilslutningsanlæg som mulig løsning på trafiksikkerhedsproblemer. Yderligere undersøges det, hvordan et dynamisk ruderanlæg påvirkes, hvis bløde trafikanter inkluderes i anlægget - både ud fra en trafikafviklings- og trafiksikkerhedsmæssig synsvinkel.

På baggrund af simuleringerne vurderes dynamiske ruderanlæg langt at foretrække ud fra de undersøgte parametre. Et etsporet dynamisk ruderanlæg vil på baggrund af simuleringer og vurderinger kunne anvendes som et trafiksikkerhedstiltag ved lettere trafikerede tilslutningsanlæg. Trafiksikkerhedsmæssigt anbefales et separat anlæg til bløde trafikanter.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2016
Antal sider156
ID: 234893724