• Rasmus Bødker
  • Heidi Christensen
4. semester, Bygge- og anlægskonstruktion, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Konstruktioner der bærer mennesker udformes pga. nye teknologier og stærkere konstruktionsmaterialer ofte med større spænd og mere slanke end tidligere. Det bevirker, at der oftere opstår problemer med vibrationer forårsaget af dynamisk belastning.

Denne rapport tager udgangspunkt i en probabilistisk metode til at estimere gangsbroers dynamiske respons forårsaget af laster fra gående personer. Metoden er baseret på numeriske simuleringer, og tager hensyn til, at lasten fra gående personer er stokastisk.

Der fokuseres primært på modelleringen af dynamiske personlaster, hvor der opstilles både simple og avancerede stokastiske lastmodeller for gående personer. Ud fra forskellige last- og bromodeller undersøges forskellen på at anvende hhv. simple og avancerede modeller, hvormed de vigtigste parametre i beskrivelsen af gangbroers vibrationsniveau identificeres.

SprogDansk
Udgivelsesdato9 jun. 2010
Antal sider126
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 32637818