• Lotte Kristensen
Abstrakt
Baggrund: Der er evidens for, at uhensigtsmæssig smerteadfærd øger risikoen for udvikling af kroniske smerter. Akademisk, er der væsentlig mindre fokus på smerter og udholdenheds- adfærd end smerter og undgåelsesadfærd. Der findes ikke et evidensbaseret redskab til vurdering af smerterelateret udholdenhedsadfærd i Danmark, hvilket kan medføre, at danske smertepatienters smerteadfærd vurderes ufuldstændigt. Det primære formål med dette projekt var derfor, at lave en videnskabelig oversættelse af The Avoidance-Endurance Questionnaire (AEQ) til dansk med efterfølgende vurdering af oversættelsens psykometriske egenskaber.
Metode: AEQ blev oversat til dansk via Dual Panel metoden. Panel 1 oversatte AEQ og omdøbte den til DK-AEQ. Oversættelsen blev afprøvet af panel 2 og begge paneler blev interviewet mhp. vurdering af oversættelsens face validity. 90 patienter med kronisk non-maligne smerter fuldførte test-retest af DK-AEQ. Internal consistency blev vurderet ved Cronbachs alpha og test-retest reliabilitet ved ICC type A,1 også kaldet “Two-way mixed effects, absolute agreement, single rater/measurement”. ICC værdierne blev beregnet med tilhørende 95% CI, Standard Error of Measurement (SEM) og smallest detectable change (SDC).
Resultater: Som et resultat af panel 1 og 2 arbejdet er Face Validity i DK-AEQ sikret, med et indbydende design og et meningsfuldt indhold for både patient og kliniker. DK-AEQ har god internal consistency med Cronbach´s 훼 på 0.81-0.93 i alle subskalaer bag undgåelsesadfærd og 0.72-0.91 i subskalaerne PMS, TSS og BES bag udholdenhedsadfærd. Test-retest reliabilitet er høj for både undgåelsesadfærd og udholdenhedsadfærd med ICC på hhv. 0.94 (95% CI: 0.91 lower bound/0.96 upper bound) og 0.92 (95% CI: 0.88 lower bound/0.95 upper bound). SEM placerer sig lavt på hhv. 1.81 og 1.42 og SDC på hhv. ±4.99 og ±3.94. Litteraturgennemgangen peger på udviklingsmæssige, affektive, kognitive og neurofysiologiske mekanismer bag AE-modellen.
Konklusion: Projektet konkluderer at DK-AEQ er et validt og reliabelt redskab til vurdering af undgåelses- og udholdenhedsadfærd hos danskere med kronisk non-maligne smerter.
SprogDansk
Udgivelsesdatomaj 2019
Antal sider45
ID: 303629664