• Randi Munk-Jakobsen
4. semester, Erhvervsøkonomi-jura, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne afhandling omhandler det danske domænesystem og varemærkeindehavers rettigheder på Internettet. På Internettet er varemærkeindehaver ligestillet med andre registranter, også de som registrerer domænenavne i ond tro. Internettet udvikler sig hastigt, og behovet for forebyggelse tiltager. Denne afhandling undersøger varemærkeindehavers muligheder både forebyggende og i konfliktløsningssammenhænge ved klagenævnene. Afhandlingen opbygges ud fra en evaluering af den nuværende retsstilling i Danmark, med fokus på den toneangivende lovgivning på domæneområdet. Herudover undersøges de mest fremtrædende aktører på området, og deres indbyrdes relation. Afhandlingen indeholder en undersøgelse af både det danske og WIPOs definition af begrebet ”ond tro” i forbindelse med registrering af domænenavne. Begrebet ond tro undersøges ud fra både klagenævns samt domstolspraksis. Analysen indeholder sager fra Klagenævn for Domænenavne og WIPOs klagenævn. Analysen af behovet for mere lovregulering, er baseret på anbefalinger fra en række danske instanser og WIPO. Afhandlingen afdækker behovet for yderligere lovregulering på det danske domæneområde, og undersøger effekten af brugspligt. Afhandlingen vil munde ud i en konklusion af varemærkeindehavers nuværende rettigheder på Internettet.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider81
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 14371973