DIN-Forsyning: Projektering af elementbyggeri

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Mette Holm Qvistgaard
7. semester, Byggeri og anlæg, Diplomingeniør (Diplomuddannelse)
DIN-Forsyning er nyt kontorbyggeri i Esbjerg, som primært skal bestå af betonelementer. Projektet er udarbejdet ud fra udleverede arkitekttegninger, hvor der foretages stabilitetsberegninger samt dimensionering af udvalgte konstruktionsdele. Dimensioneringen tager udgangspunkt i de respektive normer og standarder, hvor funderingen af byggeriet samtidig tager udgangspunkt i den tilhørende geotekniske rapport, hvor den valgte funderingsform er direkte fundering.
Som en del af projektet er der udarbejdet ingeniørtegninger, herunder enkelte detaljetegninger.
SpecialiseringsretningBygge- og anlægskonstruktion
SprogDansk
Udgivelsesdato18 apr. 2016
Ekstern samarbejdspartnerINGENIØR'NE A/S
Ingeniør Christian Gram cg@ingenior-ne.dk
Praktiksted
ID: 232069894