• Jonas Sandner Jensen
  • Simon Reuss Rahbek
  • Simon Smetana Christensen
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Formålet med denne rapport er at vurdere den nuværende bassindimensioneringspraksis. Analyserne er opdelt i to dele.

Del I er analyse og anbefaling for bassindimensioneringen. Der bør dimensioneres bassiner med en historisk regnserie, hvor de er tilgængelig. Hvis SVK dimensioneringsarket benyttes, bør der tages højde for koblingsfaktoren, som er ekspontielt afhængig af afløbstallet. Den typisk benyttede antagelse om konstant udløb giver en underdimensionerring af bassiner. Hvis trykvarierende udløb benyttes, giver det en gennemsnitlig forøgelse på 11-16 %. Ved definition af en separat gentagelsesperiode for udløb vil bassinvolumenet forøges med 3-4 % sammenlignet med konstant udløb.

Del II er analyse af konsekvenserne, som regnbetinget udløb har på recipienten. Oversvømmelse og erosion er undersøgt. Bassinudledninger på 1 l/s/ha forårsager ikke øget oversvømmelse i store vandløb. Større udledning kan sandsynligvis tillades, men bør bero på en konkret vurdering af vandløbet. Bassinudledninger kan forårsage erosion, men kun i områder, hvor der naturligt er hastigheder i vandløbet, som giver risiko for erosion.

Der er i forbindelse med udarbejdelse af nærværende rapport fremstillet et værktøj til udregning af bassinvolumen baseret på historiske regnserier. Værktøjet inddrager den nytilegenede viden fra denne rapport.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jun. 2018
Antal sider171
ID: 280481540