Digitalisering af vikaradministrationen på Aalborg Universitetshospital

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Majke Dekkers Gjedsted
  • Thomas Schmidt Jensen
  • Sanne Dallgaard Madsen
4. semester, Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat (KVT) (Kandidatuddannelse)
Baggrund: I 2009 besluttede Danske Regioner at indføre eksternt vikarstop på landets sygehuse. Flere studier viser at plejekvaliteten kan højnes og de økonomiske udgifter mindskes, ved at anvende interne vikarer, der allerede er bekendt med de enkelte afdelingers arbejdsgange. I det danske sundhedsvæsen skal der gennemføres en digitalisering, der skal skabe overblik og ensartede arbejdsgange på tværs af regioner, sygehuse og afdelinger. Formålet med dette projekt er at undersøge, hvordan en digital løsning påvirker vikaradministrationen på Aalborg Universitetshospital.
Metode: Der anvendes et kvasi-eksperimentelt forskningsdesign hvor der sammenlignes data før og efter testen af vikarsystemet, Ovivo på to afdelinger på Aalborg Universitetshospital. Data indsamles ved interviews, registerudtræk, observationer og selvregistreringsskemaer. 10 sygeplejersker og 19 vikarer deltager i en test af Ovivo på 20 dage. Brugertilfredsheden med Ovivo bliver undersøgt gennem spørgeskemaundersøgelser.
Resultater: Med Ovivo tog det kortere tid fra en vagt blev oprettet til den blev besat. Ovivo påvirkede ikke vikaradministrationen i forhold til brugen af interne vikarer og om vagterne blev besat. Administratoren var generelt tilfreds med Ovivo og ville gerne bruge det fremadrettet fordi det bl.a. gav overblik. For vikarerne var svarene tvetydige. De foretrak Vikarkontoret, men ville gerne bruge Ovivo fremover.
Konklusion: En digital løsning som Ovivo påvirker vikaradministrationen på Aalborg Universitetshospital ved, at tiden bliver kortere fra oprettet til besat vagt og ved at give overblik til brugerne. En digital løsning giver ændrede arbejdsgange for vikarer, ansvarshavende og Vikarkontoret.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2016
Antal sider69
ID: 234533805