• Lis Toft Andersen
Projektets problemstilling: Hvilket læringspotentiale rummer "Rod i sproget" i forhold til nutidens unge i kraft af den didaktiske tilrettelse, herunder udnyttelsen af det digitale medie? Det læringsteoretisk udgangspunkt tages i David A. Kolbs "Experiental Learning" (1984), Thomas Nissens "Indlæringsformer, særlige procedurekrav og kriterier" (1970) samt Gregory Bateson "De logiske kategorier for læring og kommunikation (1964/1972). Endvidere inddrages mediespecifikke teorier om sproglig og audiovisuel kommunikation. Testen har omfattet to enkelttest og en dobbelttest.
SprogDansk
Udgivelsesdato2004
Antal sider68
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6141007