• Oskar Emil Rytter Behrens
Denne afhandling præsenterer udfordringer i et strategisk partnerskab med arbejds- og informationsprocesser
i relation til anvendelse af teknologi, i forbindelse med projektering af byggeri.
Formålet med afhandlingen er, at få identificeret udfordringer med arbejds- og informationsprocesser
ved projektering af et byggeprojekt i relation til informations- og kommunikationsteknologi.
Udgangspunktet for dette er en analyse af involverede aktører i et byggeprojekt og en software
leverandør. Analysen af aktører er fra det enkelte individ niveau til et kollektivt niveau for
at kunne se udfordringer i et bredere perspektiv.
Målgruppen for afhandlingen er primært arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og leverandører
af software for IKT-løsninger til byggeprojekter. Afhandlingen tilsigter at give en forståelse
for hvilke mekanismer der er årsag til udfordringer med arbejds- og informationsprocesser
i projektering og som kan være relevante at tage i betragtning ved implementering og generel
anvendelse af teknologier.
Afhandlingen er et casestudie af et byggeprojekt der er i projekteringsfasen. Empirien for afhandlingen
er indsamlet ved kvalitative interviews med relevante aktører omkring et byggeprojekt.
Synsvinklen for analysen er aktivitetsteoretisk, der også er anvendt som strukturen i analysen.
Udgangspunktet er aktørerne i relation til redskaber de anvender, arbejdsdeling og mekanismer
der styrer aktørers handlinger i deres arbejde.
En kort sammenfatning af konklusionen er: Udfordringer med arbejds- og informationsprocesser
i projektering af byggeri forekommer på flere niveauer fra individ til kollektivt niveau. På individ
niveau er udfordringerne i forskelligheder mellem arkitekter og ingeniører der skaber modsigelser,
dette giver kollektive udfordringer i projektorganisationen. Arkitekter og ingeniører er udfordret
på anvendelsen af ’Ydelsesbeskrivelse Byggeri og Planlægning/Fasemodellen’ og ’Aftaletrin’
der anvendes i TRUST, som viser hvornår ABR89 og ABT93 anvendes. Arkitekter og ingeniører
er altså udfordret af nogle stabile rammer i byggeriet. Aktørers forskellig fortolkning af
’Ydelsesbeskrivelse Byggeri og Planlægning/Fasemodellen’ konkluderes at have en potentiel betydning
for implementering af software, da fremgangsmetoder for projektering umiddelbart ikke
understøttes fuldt ud i software løsninger, hvilket kan begrænse det fulde potentiale.
SprogDansk
Udgivelsesdatojan. 2018
Antal sider75
ID: 266939751