• Peter Soka
Små og mellemstore byggevirksomheder kan i vid udstrækning holdes ansvarlige for den langsommelig proces af digital transformation af den danske byggebranche, sammenlignet med de andre ervherv. For at tackle problemet har regeringen for nylig lanceret Strategi for Digital Konstruktion.
Ved hjælp af aktør-netværksteori analyserer denne afhandling, om Strategiens målsætninger er konvergerer med byggevirksomhedernes faktiske interesser og hvis disse målsætninger er opnåelige.
Analysen er baseret på kvalitativ undersøgelse i form af interviews med få repræsentanter for nogle små og mellemstore byggevirksomheder i Danmark og med en person, der er ansvarlig for Strategiens implementering.
Nogle af de konklusionerne er, at som et resultat af flere mæglinger mellem Strategiens forfattere og byggefirmaer, ikke alle barrierer for digitalisering er blevet adresseret af Strategien.
SprogDansk
Udgivelsesdato2020
Antal sider58
ID: 318995523