• Christian Øster Pedersen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Rapporten behandler digital terrænmodellering vha. skråfotos fra fire optagelsesretninger, nord, syd, vest og øst. Rapporten er opdelt i to processer, fremstilling og kontrol. Fremstillingen behandler orientering af stereomodeller, fremstilling af højdemodeller vha. korrelation, filtrering af højdemodeller og interpolation/udfyldning af huller. Der fremstilles fem terrænmodeller, én for hver optagel-sesretning og én samlet. Kontrollen foretages i forhold en eksisterende 2x2 m DTM, hvor forskellige faktorers indflydelse på nøjagtigheden og fuldstændigheden analyseres. Dernæst kontrolleres den af de fem terrænmodeller med den bedste nøjagtighed i forhold til GNSS RTK opmålte kontrolpunkter for tre forskellige områdetyper, åbne områder, nær bygninger og skovområder. Fremstillingen har været præget af, at det anvendte program (Z/I ImageStation) til orienteringen og fremstillingen af højdemodellerne ikke er beregnet til at behandle skråfotos. Dette har betydet at der er foretaget justeringer, der har besværliggjort fremstillingen samtidig med at fordelene ved skråfotos ikke er blevet optimalt udnyttet. Af de analyserede faktorers indflydelse konkluderes det at filtreringen, interpolationen og kombinationen af højdedata fra fire optagelsesretninger har størst indflydelse på nøjagtigheden. Filtreringen foretages overordnet tilfredsstillende, men har problemer i kanterne af højdemodellerne, der filtreres. Interpolationen er forbundet med stor usikkerhed, da de største fejl forekommer i områder hvor der er interpoleret nye punkter og da nøjagtigheden stiger mærkbart efter interpolationen. Kombinationen af højdedata fra fire optagelsesretninger kompenserer for de døde områder, der forekommer i højdemodeller fremstillet for én optagelsesretning. Herved forbedres nøjagtigheden og fuldstændigheden. Nøjagtigheden (RMSE) i den samlede terrænmodel er 0,55 m i forhold til den eksisterende DTM, mens den inden for de tre områdetyper er 0,44 m i åbne områder, 0,19 m nær bygninger og 0,47 m i skovområder.
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider118
Udgivende institutionInstitut for samfundsudvikling og planlægning
ID: 17683546