Digital ledelse

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Holger Mouritzen
Opgaven ”Digital ledelse” er skrevet som masteropgave på uddannelsen Master i Public Governance i efteråret 2017.
Arbejdet undersøger igennem dokumentanalyse af den fælles offentlige digitaliseringsstrategi og Professionshøjskolen VIA’ egen delstrategi for digitalisering samt semistrukturerede interviews, hvad der kendetegner ledelseskompetencer og organisationsformer til en aktiv understøttelse af digital ledelse.
Teoretisk tages der udgangspunkt i organisations – og forandringsteori, læringsteori, samt modeller fra henholdsvis Dansk IT og Digitaliseringsstyrelsen.
Det kan konkluderes, at en række kompetencer kan være karakteristiske for digital ledelse og at disse kan tolkes benyttet i Professionshøjskolen VIA’ ledelse. Studiet indikerer endvidere at governance organisering i VIA stadig er en uklar organiseringsstruktur for organisationens aktører.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jan. 2018
Antal sider31
ID: 267168350