• Stefan Snyder Larsen
  • Anders Michael Haugaard Jensen
I det nutidige Danmark er byggeriet udsat for et stort pres, forbundet med
digitaliseringen af branchen. Der stilles lovmæssige krav til ’den digitale
aflevering og flere bygherrer har tilegnet sig stadig større ambitioner til
afleveringen. Disse krav og ønsker omhandler i vid omfang, et ønske om at
kunne effektivisere driften af byggerier, ved hjælp af det digitalt afleverede
materiale. Herfor er der i undersøgelsen fokuseret på hvorledes driften
konfigureres gennem IKT aftalerne, som er de aftaler der omfatter
retningslinjerne for det digitale arbejde på et byggeprojekt.
Intentionen med nærværende projekt har været at udarbejde en relativ
konkret forklaring, af hvordan driften konfigureres. Dette er forsøgt gennem
en undersøgelse af diverse tilgængelige behjælpelige teknologier som der
redegøres for, med henblik på at skabe klarhed om hvordan de væsentligste
konfigurerende teknologier skaber de generelle retningslinjer for hvordan
driften behandles i IKT aftalerne. Undersøgelsen indeholder yderligere en
deskriptiv gennemgang af et antal af de mest indflydelsesrige parters mening
om teknologi og væsentligheder i indholdet af ’den digitale aflevering’. Denne
gennemgang har bl.a. til formål at give et indtryk af de mange forskellige
indgangsvinkler til hvordan driften skal konfigureres i ’den digitale aflevering’.
Dette teknologiske og sociologiske aspekt sammenkobles, ved hjælp af teori
om aktør-netværker, i en analyse af hvordan teknologier og parter indvirker
på hinanden. Slutteligt diskuteres flere af de berørte emner, som eventuelt
kan betragtes som inspirationskilde til fremtidige undersøgelser.
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jan. 2014
Antal sider80
ID: 175827629