• Rasmus Westh Vilsbøll
4. semester, Indeklima og Energi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Større fokus på reducering af energiforbruget og forbedring af indeklimaet giver udfordringer i bygningers designfase. I rum med store personbelastninger skal store ventilationsmængder til, for at opretholde en god luftkvalitet, ofte med det resultat at træk eller høje temperaturgradienter opstår. Diffus loftindblæsning er et ventilationssystem, hvor frisk luft blæses ind gennem loftet, hvilket giver en lav indblæsningshastighed, selv ved høje luftmængder. Luftstrømningerne i rummet er derfor kontrolleret af den termiske belastning. Typisk genererer systemet god opblanding og de lufthastigheder, der opleves i opholdszonen på virkes ikke af hvor stor luftmængde, der tilføres rummet. Tidligere undersøgelser har vist, at diffus loftindblæsning har evnen til at fjerne store termiske belastninger uden at forringe indeklimaet. Nyere forsøg har dog indikeret, at problemer kan opstå ved store rumhøjder og ved visse fordelinger af varmebelastninger.

Den eksperimentelle del af denne afhandling er en undersøgelse af vigtigheden af tre parametre: rumhøjde, fordeling af varmebelastninger og indblæsningsgeometri. Resultaterne består af målte lufthastigheder og temperaturer i testrummet og er evalueret vha. en metode hvor det termiske indeklima angiver systemets køleevne. Resultaterne viste at både rumhøjde og placering af varmebelastninger havde en stor på virkning på systemets evne til at fjerne varmebelastninger uden at skabe træk, men også at lufthastighederne steg, når luftmængden til rummet blev større, modsat tidligere undersøgelser.

CFD simuleringer er foretaget i programmet FloVENT for at uddybe forståelsen for luftstrømningerne i nogle af eksperimenterne. En referencemodel med ens randbetingelser som et af forsøgene blev lavet, og validering med de eksperimentelle resultater viste god sammenhæng. Referencemodellen var herefter modificeret for at teste nogle af de tendenser, der blev oplevet under målingerne. Modellerne skulle hjælpe til at forstå, hvad der skete ved ændring af luftmængde, rumhøjde eller indblæsningsgeometri. CFD simuleringerne viste god sammenhæng mellem målinger og numeriske modeller. Lufthastighederne i rummet var afhængige af luftmængden, og rumhøjde havde en stor betydning på indeklimaet. Ændring af indblæsningsgeometri havde ikke nogen særlig virkning i det omfang den blev ændret.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato6 jun. 2014
Antal sider76
ID: 198597791