• Per-Martin Petersen
Denne masteropgave tager afsæt i videokonferencen som medie hvor igennem undervisning kommunikeres med henblik af skabe tilpas forstyrrelse og læring hos deltagerne. Der udvikles et didaktisk design ved hjælp af metoden Design-Based research som innovationsmodel, kvalitativt interview til empiri og aktionslæring som anbefaling til organisatorisk forankringsgrundlag. Der inddrages relevant teori om videokonferencen samt didaktik, undervisning og læring. Videokonferencen er nyt medie i Politiet, der er en konservativ offentlig virksomhed med stærke traditioner at udvikle egne uddannelser som tilstedeværelsesundervisning (også kaldet face-to-face eller f2f). I udviklingen af det didaktiske design involveres brugere, dvs. ansatte i Politiet, der i mange år har arbejdet som undervisere og udviklet uddannelse.
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jun. 2013
Antal sider25
ID: 77227630