• Kirstine Dahl
Styringsparadigmet i den offentlige sektor er i bevægelse fra New Public Management hen mod New Public Governance. Denne usikre situation, hvor tvivlen råder, afleder et behov for at skabe overskridende ny værdi i måden at lede på hos topledere og ledere i de offentlige organisationer. Formålet med dette speciale er at undersøge, om det er meningsfuldt at ny-skabe den organisatoriske coachings metode, så det bliver muligt at støtte topledere og ledere i processen med at komme ud af den usikre situation. Undersøgelsen er gennemført som et dialogisk aktionsforskningsprojekt, hvor fokus har været på, hvad der sker med en topleders mulighed for at skabe overskridende ny værdi i sit lederskab, når den organisatoriske coachings metode praktiseres som dialogisk vejledning. Den foreslåede metode er inspireret af Lauvås & Handals vejledningskoncept (Lauvås & Handal, 2010) koblet med Alrø & Kristiansens optik på dialogisk samtale og undersøgende processer (Alrø & Kristiansen, 2008). Metodens elementer toner frem som coachens forberedelse, faglighed, observation af lederens praksis, meningsudfordrende feedback og dialogiske kompetencer. Undersøgelsens resultat hviler på i alt 8 vejledningsmøder og 4 observationer af en topleders ledelsespraksis. Den dialogiske vejledning demonstrerer sit værd. Udvikling af ny erkendelse koblet med en orientering mod fremtidige muligheder åbner op for at toplederen kan eksperimentere med sit lederskab på en måde, der gør det muligt at bryde med vaner og skabe overskridende ny værdi i lederskabet. Det spiller afgørende ind, at lederen går tillidsfuldt, åbent, nysgerrigt og engageret ind i processen med at erkende, eksperimentere og erfare. Dialogisk vejledning som metode i den organisatoriske coaching har vist sig som en meningsfuld ny-skabelse.
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jan. 2018
Antal sider60
Ekstern samarbejdspartnerRegion Hovedstaden
Regionsdirektør Hjalte Aaberg hjalte.aaberg@regionh.dk
Anden

Billeder

Vejledningsforl_bet.png
Dette billede viser processen for det samlede vejledningsforløb - forholdet mellem forberedelse, udforskning, faglighed, erkendelse, opgave, afprøvning, meningsudfordrende feedback og akkumuleret erfaring.
ID: 266945644