forside_speciale.pdf
  • Morten Rønberg Ejby
Den måde byggebranchen kommunikerer på, bliver fortsat mere digital, hvilket forandrer rammerne for verbal dialog i et projektarbejde.
Toneangivne parter i byggebranchen ønsker, særligt gennem det seneste årti, at sætte fokus på udvikling af byggeriets konkurrenceevne. Gennem et antal udgivelser og introduktion af teknologiske værktøjer er det en ambition at øge produktiviteten.
I en tid hvor digitale medier har vundet stor indflydelse på måden at kommunikere på, vender denne undersøgelse blikket mod den verbale dialog.
Der afholdes mange møder i byggeriet. Møder der ofte sker mellem aktører med forskellige og modsatrettede interesser. I den dialog der skal forene interesser, ser undersøgelsen på, hvad der bliver så betydende i en dialog, at det kommer til at påvirke dialogen.
Ved at observere fire møder i to forskellige projektgrupper, betragtes en række dialoger.
Gennem en kondensering, ses tre centrale temaer. Disse temaer retter et fokus på byggeriets placering, disponering og facader, som projektarbejdets udfordringer. For at dykke ned i disse udfordringer, identificeres dialoger der skaber forandringer, eller konflikter mellem aktører.
Disse påvirkninger analyseres, ved hjælp af aktør-netværksteori. Teorien ser på de roller aktører tager, eller tildeles, af andre aktører. Videre viser analysen hvilke elementer, eller fænomener der får tilstrækkelig betydning for dialogen, til at det kommer til at få indflydelse på dialogen og betydning for projektgruppens aktører.
Gennem analysens bearbejdning åbner dette for dialogens relationer til konfliktens verden og giver også anledning til at se på mere grundlæggende menneskelige aspekter af dialogen.
Ved at interviewe tre forskellige roller fra de fire møder, inddrages perspektiver fra aktørerne selv.
Analysen viser hvordan formelle og særligt uformelle og uskrevne regler, påvirker dialogen. Aktørers forhold til projektets og dialogens abstraktionsniveau, kommer på samme måde, som genkendelige udfordringer fra egen hverdag, til at få betydning for aktørers lyst og evne til at deltage i dialogen. Sammen med en indikation om at det niveau en rolle er defineret på, betyder noget for dialogen, udgør disse tre betydninger de væsentlige fund i undersøgelsen.
SprogDansk
Udgivelsesdato5 jan. 2017
Antal sider109
ID: 246765274