Diabetes II: Er der behov for at forebygge?

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Kamilla Sarossy
4. semester, Kommunikation, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette speciale vil omhandle diabetes og problemstillingen omkring forebyggelsen af diabetes II, herunder hvordan kommunikation kan være med til at forebygge antallet af personer, der udvikler diabetes II. Forebyggelse er det ønske interessenterne har som målsætning for at nedsætte antallet af personer der udvikler sygdommen. Begrundelsen for at skrive specialet om forebyggelse af diabetes II hos unge bunder, i interessen for sygdommen samt de konsekvenser diabetes II har for de personer, der udvikler diabetes II. Endvidere er det essentielt for forfatteren af specialet at uddannelsens afsluttende projekt omhandler en problemstilling, der har afsæt i en niche branche, såsom sundhedsvæsenet. Behandlingen af diabetes problematikken er også interessant, da den er aktuel i dagens Danmark, for antallet af personer, der er overvægtige eller stærkt overvægtige er stigende. Derfor, er det nødvendigt at søge at forebygge mod de konsekvenser, det har for de personer, der udvikler sygdommen samt for samfundet, da sygdommen koster samfundet mange penge. Ideen til specialet bunder i mit 9. semester projekt. Projektet blev indledt ved at undersøge, om der er materiale til teenagere om diabetes II. Det udmundede i besøg hos den praktiserende læge, Aalborg Sygehus, afsnit Nord, samt kontakt til Diabetes Foreningen og Novo Nordisk. Baggrunden for at undersøge materialerne var for at belyse om, der manglede information til teenagere med risiko for at udvikle diabetes II, samt om dette var rettet mod dem. Undersøgelsen viste at, der er masser af materiale om diabetes II, dette er dog rettet mod den ældre del af befolkningen. 9. semester projektet endte med en anden problemstilling, hvorfra og hvordan får teenagere med diabetes den betydningsfulde information om diabetes? Konklusionen på dette var, at teenagerne med diabetes får deres information om diabetes fra deres diætist, deres diabetessygeplejersker eller fra andre med diabetes. På baggrund af undersøgelsen fra 9. semester projektet blev DF kontaktet med henblik på at afdække om, der er et konkret behov for at forebygge på diabetes II området. DF har bekræftet, at der er et behov for at forebygge, men har ikke tilkendegivet på hvilken måde, de mener, der kan forebygges på. Da interessen for, og viden om, at udarbejde kommunikationsstrategier til forskellige kampagner, samt at arbejde med forskellige virkemidler er stor. Er det derfor oplagt at udarbejde en kommunikationsstrategi for forebyggelsen af diabetes II til unge. Ideen med at rette forebyggelsen mod de unge begrundes med, at de kan være nemmere at få til at ændre livsstil. En livsstilsændring kan muligvis forebygge antallet af unge, der udvikler diabetes II. Hovedformålet med specialet er at udarbejde et idekatalog til hvordan forebyggelsen af diabetes II kan foregå. Den primære interesse for at skrive specialet er at udarbejde en kommunikationsstrategi, hvor der lægges vægt på materialet, herunder målgruppeanalyse og empiriarbejde. Problemstillingen for det materiale, der skal bruges i forbindelse med forebyggelse af diabetes II skal identificeres i forhold til målgruppens medieforbrug.
SprogDansk
Udgivelsesdato2007
Antal sider105
Udgivende institutionInstitut 12
ID: 6777814