• Asiah Rahi
  • Line Rosenkilde Berg Ullits Christensen
Baggrund: Humane eksperimentelle smerte modeller er et vigtigt redskab i den tidlige kliniske udvikling hvor de smertestillende medikamenter efficacy bestemmes. Ultraviolet-B smerte modellen anvendes til fremkaldelse af en lokal kutan inflammation med primær hyperalgesi (øget sensibilisering overfor smertefulde stimuli)i et afgrænset område i huden. UVB- bestråling kan muligvis også fremkalde et areal i huden, omkring det bestrålede område, med sekundær hyperalgesi (sAREA).
Formål: At undersøge de potentielle effekter UVB- bestråling medfører i denne smertemodel. At undersøge UVB-modellens reliabilitet ved at finde den inter- og intra- individelle variation for denne model. At udforme en tabel med sample size beregninger for både et parallelt og et Cross over studie design.
Metoder: Inflammatoriske hyperalgesi fremkaldes på overarmen af 15 raske mandlige forsøgsdeltagere, et cirkulært areal (5 cm diameter) bestråles med tre gange den minimal erythma dose (MED). Det inflammatoriske respons bedømmes ved måling af erythema, den overfladiske blodgennemstrømning og temperaturen i huden. De sensoriske test inkluderede børste induceret allodyni, stimulering med von Frey filament og pinprick, smertetærsklen for tryk og smertetærsklen for varme. Alle målinger blev fortaget før bestrålingen (baseline), 24t, 48t og 72t efter bestrålingen, proceduren blev gentaget på den modsatte arm med et to ugers interval. Efter UVB-bestrålingen blev sAREA bestemt med von Frey filament og pinprick stimuli.
Resultater: En signifikant stigning blev fundet for erythema, den gennemsnitlige overfladiske blodgennemstrømning og hud temperaturen (P <0,001 for alle), der var ingen signifikant ændring i den overfladiske blodgennemstrømning i det sAREA (P=0,664). Børste induceret allodyni blev fundet 48t efter bestrålingen (P=0,02). Der var ingen signifikant stigning i den primære hyperalgesi for von Frey filament eller pinprick (P=0,124). En signifikant stigning blev fundet for pinprick induceret primær hyperalgesi (P=0.001) og der var en signifikant forskel mellem størrelsen på pinen (P<0,001). Smertetærsklerne for både tryk (PPT) og varme (HPT) var signifikant sænket efter UVB-bestrålingen (P<0.001 for begge), men PPT faldt ikke med samme grad på begge arme (P<0,001).
Konklusion: Dette studie konkluderede at UVB-smerte modellen var succesfuldt i at fremkalde en lokal kutan inflammatorisk reaktion i et afgrænset område i huden, da både ændringer i den overfladiske blodgennemstrømning og synligt erythema blev observeret. Ydermere blev en signifikant stigning i både temperatur og erythema også fundet. Dette studie konkluderede at pinprick stimuli var den bedste metode til fremkaldelse af primær hyperalgesi, i forholde til von Frey filamenter. Påvisningen af smertetærsklen for varmepåvirkning ved UVB stimulering blev vurderet til a at være en test med høj pålidelighed. Påvisningen af smertetærsklen for tryk påvirkning ved UVB stimulering var kun pålidelig på den dominante side. Arealet for sekundær hyperalgesi blev påvist ved både von Frey filament og pinprick stimulering, begge test syntes at være pålidelige, men problematikker om hvorvidt hvilken test bør foretrækkes kræver yderligere udredninger.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato1 jun. 2011
Antal sider184
ID: 52707776