Development: Projektudvikling i et lavkonjunkturmarked

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Jens Højgaard Pedersen
4. semester, Byggeledelse (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Den klassiske indgangsvinkel til et kandidatspeciale indenfor ledelse i byggeriet vil normalt indeholde hovedrystende fraser vedrørende den lave effektivitet indenfor byggesektoren. Dette speciale har til dels lagt dette bag sig og fokuserer til gengæld på developmentbranchen, der har visse ligheder med produktionsindustrien. Denne lighed ligger til grund for en overvejelse om, hvorledes forretningsskabelsen i byggeriet medfører stigende kvalitet.
For at kaste lidt lys over en, med danske briller, relativt ukendt del af byggesektoren, beskrives developerbegrebet. Der fokuseres på markedsforholdende under den nuværende finanskrise, som har gjort forretningsskabelsen meget problematisk for developere. Derudover beskrives både produktionsteoretiske og strategiske overvejelser, der gennem interview med tre aktører, vurderes i forhold til branchen. Interviewene bidrager samtidig til beskrivelsen af de aktuelle markedsforhold.
Efter beskrivelsen og analysen af forholdene, problematiseres virk-somhedernes forretningsskabelse og der fokuseres på hvorledes der skabes værdi for slutbrugerne, når disse ikke er kendte på forhånd.
I første omgang defineres værdibegrebet ud fra produktværdiparameteren, der består af hhv. markedsværdi og nytteværdi. Nytteværdien er det, der giver slutbrugeren opfattelsen af at få værdi for pengene. Gennem en sammenligning med Kanos kvalitetsmodel, opdeles slutbrugerens værdier i hhv. basale krav, præstationskrav og attraktive egenskaber. De basale krav skal være opfyldt, hvis ikke brugeren skal have en dårlig opfattelse af værdi. Præstationskravene giver en 1:1 opfattelse af værdi for pengene, mens de attraktive krav giver brugeren en opfattelse af at få meget værdi for pengene.
Med fokus på den manglende slutbruger præsenteres en generel slut-brugermodel, som består af erfarings-, markeds- og forskningsdata. Erfaringsdataene indsamles i virksomheden og gennem tilfredshedsun-dersøgelser af brugere af virksomhedens tidligere opførte projekter, mens markedsdataindsamlingen sker gennem kundesegmentering og under-søgelser af potentielle brugeres behov. Erfarings- og markedsdataene forventes at kunne frembringe brugerkrav til hhv. de basale krav og præstationskravene. For at frembringe de attraktive egenskaber, foreslås et tættere samarbejde med forskningsinstitutioner således fremtidens byggetekniske løsninger kan indgå som attraktive egenskaber og derved skabe større konkurrencedygtighed.
Sluttelig vurderes betydningen af brugerinddragelse i den fremtidige branche og i byggesektoren generelt. Derudover perspektiveres de fravalgte værdiparadigmer i forhold til udviklingsmuligheder i branchen.
SprogDansk
Udgivelsesdato5 jan. 2011
Antal sider70
ID: 43329814