• Mette Møller Holt
Samlet Resume
Baggrund: Det er estimeret at én ud af fem voksne på verdensplan lider af kroniske smerter. Over tid kan disse udvikle sig til komplekse kroniske smerter, som bliver komplekse på grund af de komorbide lidelser der kan følge med. Dette kan bl.a. være lidelser såsom depression, angst, søvnproblemer og stress. Udover at medføre komorbide lidelser, ses det også at komplekse kroniske smerter kan være svære at behandle. Forskellige medikamenter ses ofte som værende, ikke dækkende og med følgeskab af en lang række bivirkninger. Der er derfor brug for mere viden indenfor behandlingen af kroniske smerter. Et eksempel kunne være National aupuncture detoxification association (NADA) metoden, som er en standard akupunktur behandling der er bygget på isætning af fem akupunktur-nåle i fem forskellige zoner i hvert øre. Disse zoner er de samme hver gang og uanset hvad der behandles for. NADA metoden er brugt ved forskellige lidelser bl.a. stofafhængighed, depression, angst, kroniske smerter of søvnproblemer. Der findes dog stadig meget lidt undersøgelse på området, både omkring de virkefulde mekanismer der ligger bag, men også på hvorvidt NADA metoden egentlig har en reel effekt på de fordele både patienter og udøvere oplever.
Metode: Denne afhandling indeholder to undersøgelser. Den første beror på en undersøgelse af den akutte effekt af NADA akupunktur sammenlignet med afslapning i raske unge deltagere. Dette er undersøgt ved to 45 minutters NADA behandling eller afslapning over to dage. For at undersøge de virksomme mekanismer bag NADA akupunktur, blev både blodtryk og hjertefrekvens målt samt Pressure pain threshold (PPT) på tre forskellige lokationer (Tibia knoglen, Musculus Deltoid and Musculus Vastus Lateralis (MVL)). For at undersøge fordelene ved NADA metoden blev forsøgsdeltagerne bedt om at selvrapportere deres livskvalitet og hvordan de subjektivt oplevede sessionerne med NADA eller afslapning. Den anden undersøgelse beror på en undersøgelse af NADA akupunktur som et supplement til den eksisterende behandling, i et 8-ugers behandlingstilbud til personer tilknyttet en Smerteklinik med komplekse kroniske smerter. Fordelene af NADA metoden blev undersøgt både ved behandlingens start og igen ved behandlingens ophør, ved at patienternes selvrapportering af smerteopfattelse, medicinforbrug, livskvalitet og personlighed.
Resultater: Det første studie viste at PPT i MVL var øget i session 2 i NADA gruppen og et fald i PPT i Deltoid musklen i session 1 for både NADA of afslapningsgruppen. Derudover, viste der sig for både NADA og afslapnings gruppen et fald i hjertefrekvensen allerede indenfor det første minut, hvorefter denne forblev nogenlunde stabil. Den anden undersøgelse viste en korrelation imellem søvnkvalitet og personlighedstrækket organiseret, samt et fald i personlighedstrækket spontan. Ingen andre forskelle eller ændringer sås for hverken det første eller andet studie.
Konklusion: Denne afhandling viser at det i NADA gruppen blev fundet en øget PPT vedd den ene af tre placeringer i raske unge forsøgsdeltagere. Derudover sås en ændring i personlighedstrækket spontan samt at ændrede søvnkvaliteten var korrelateret til personlighedstrækket organiseret. Der er dog nogle mangler i denne afhandling, som skal tages i betragtning før det kan bestemmes hvorvidt resultaterne af disse undersøgelser er faktiske resultater. En analyse viser bl.a. at begge studier var underdimensioneret i antallet af forsøgspersoner, derudover var undersøgelsen af NADA behandlingens effekt på kroniske smerte patienter ensidet, idet kontrolgruppen ikke kunne gennemføres grundet manglende mentalt overskud fra forsøgspersonerne. Sidst, var undersøgelsen af NADA akupunkturs effekt på raske unge forsøgsdeltagere randormiseret på en måde således at NADA gruppen kun bestod af kvinder.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato29 maj 2020
Antal sider70
Ekstern samarbejdspartnerTværfagligt Smertecenter
Ulla Sloth ulsl@rn.dk
Anden
ID: 333209386