Det nye komorbiditetsindeks: Et udviklings- og valideringsstudie

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Sinna Pilgaard Ulrichsen
  • Rikke Beck Nielsen
4. semester, Matematik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Når prognosen af en sygdom studeres, er det vist, at komorbide sygdomme har en effekt på resultatet. For at justere for denne effekt kan et komorbiditets indeks bruges. Det indeks, der oftest anvendes, er Charlsons komorbiditetsindeks, som blev udviklet i 1987 på en lille kohorte af patienter fra New York Hospital.
Formålet med dette speciale er at undersøge Charlson komorbiditetsindeksets evne til at prædiktere dødeligheden i en kohorte af lungebetændelsespatienter, og at udvikle samt validere et nyt komorbiditetsindeks.

Vi anvender en kohorte af hospitalsindlagte lungebetændelsespatienter fra Landspatient Registeret. Vi validerer Charlson komorbiditets indekset ved at inkludere det i en logistisk regression med 30 dages dødelighed som udfald og dernæst vurdere dets præstation.

Både logistisk regression, naive Bayes og klassifikations træer blev brugt til at udvikle et nyt indeks. Da den logistiske regression blev brugt, opdaterede vi vægtene på Charlsons originale sygdomme, inkluderede vi tre nye sygdomme, inkluderede vi førstegrads-interaktionsled og en variable for 'tid siden diagnose'.
Som et alternativ til den logistiske regression blev naive Bayes og klassifikationstræer brugt. Indekserne udviklet på baggrund af disse metoder inkluderede de originale Charlson sygdomme samt de tre nye sygdomme.

Vi validerede indekserne ved at undersøge deres prædiktionsevne for både 30 dages- og 1 årsdødelighed. Deres rå prædiktionsevne blev vurderet ved hjælp af en Pearson chi i anden test på en frekvenstabel indeholdende indekset og dødeligheden. For at vurdere deres justeret prædiktionsevne blev hvert indeks inkluderet i en logistisk regression justeret for køn og alder.

Vores analyser viste, at Charlson komorbiditetsindekset er udmærket til at prædiktere død blandt lundebetændelsespatienter, og derfor er det stadig brugbart.

Alle vores indekser præsterede udemærket og de fleste af dem bedre end Charlson komorbiditetsindekset. Vores analyser viste, at fire af vores indekser var bedre end resten. For disse indekser steg kompleksiteten med prædiktionsevnen. Det at vælge det bedste indeks er derfor en balance mellem prædiktionsevne og enkelhed og afhænger af den enkelte situation.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato1 jun. 2010
Antal sider205
Udgivende institutionDepartment of Mathematical Sciences, Aalborg University
ID: 31973054