Det levende DGI-hus

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Kasper Møller
4. semester, Arkitektur (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Formålet med nærværende rapport er at bearbejde en aktuel problemstilling i bymidten af Herning. I en kontekst hvor byens mellemrum er erstattet af parkeringspladser, og hvor de grønne arealer er henlagt udenfor centrum, ønskes et aktivitetshus baseret på DGIkonceptet, kendt fra bl.a. Århus og København (www.dgi-huset.dk). Motiveret af en vision om en levende by med grønne områder, byrum og spændende arkitektur formidlet af Herning kommune via idekonkurrencen ”Den levende by - byrum og byliv i Herning” (Herning Kommune 2007), sammenkobles værdierne fra konkurrencen med et konkret byggeprojekt. Den valgte kontekst er fundet ud fra en nysgerrighed efter at udfordrer kompleksiteten samt mulighederne i et projekt placeret i et allerede etableret byområde. Herning kommunes placering af byggefeltet er nærmest en tilbagevenden til udnyttelsen af karreernes gårdrum, hvilket jeg anser som uheldigt, men netop derfor kræver udformningen af huset omtanke, så huset ikke blot bliver arealoptager, men indgår som et aktivt element i konteksten. Den valgte arbejdstitel ”Det levende DGI-hus” refererer til idékonkurrencens titel, samtidig med at det er dækkende for det overordnede koncept hvor bevægelse, aktivitet og liv danner grundlag for husets eksistens.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Udgivende institutionArkitektur & Design
ID: 14419825