Det legende elements kvaliteter i uddannelsesregi

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

BILAG_7.pdf
  • Benjamin Friis Hansen
4. semester, Læring og Forandringsprocesser, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Abstrakt
I dette speciale tages der udgangspunkt i læringsmetoden Playful Learning, som er en del af P+L-programmet bestående af projekterne Udvikling, Forskning, Play@Heart og Leg For Dig. Fælles for alle disse projekter er, at de er støttet af LEGO Fonden, samt at alle har til formål at styrke børns eksperimenterende, kreative og legende tilgang livet og fremme deres motivation og glæde ved at lære. Dette opstartede tilbage i 2018, og har et langsigtet mål, blandt andet på professionshøjskolerne i Danmark, hvori lærer- og pædagogstuderende gennem undervisningen skal mærke den legende tilgang, og hvilke effekter det kan på den daglige læring, samt kan tage læringsmetoden med sig videre ud på det pædagogiske arbejdsmarked, herunder blandt folkeskoler, hvor leg kan inddrages mere i den daglige undervisning. Denne didaktiske tilgang til læring er en interesse, der bygger på de tre gruppemedlemmers tidligere erfaringer med pædagogisk og didaktisk planlægning, og kan under den legende tilgang se nogle muligheder, som på sigt kan munde ud i et paradigmeskifte og dermed skifte den traditionelle undervisning ud med en mere kreativ og eksperimenterende tilgang. For at få et dybere indblik i P+L projektet, har der gennem feltstudie ude på en af landets professionshøjskoler været afviklet interviews og uformelle samtaler med undervisere, studerende og aktører i og omkring P+L projektet. Dette med henblik på at få et så mange perspektiver og dermed et så fyldestgørende billede på projektet som muligt. Gennem den indsamlede data, er det tydeligt i hvor høj grad den traditionelle undervisning er indgroet i os som individer, og det sandsynligvis vil tage generationer før en nytænkende didaktisk tilgang til undervisning via leg, vil blive en fast integreret del i undervisningen. Dog er der smidt 24.000.000 kroner i projektet fra LEGO Fondens side, og fordrer derfor at professionshøjskolerne gør et bidrag til at den legende tilgang til læring skal udvikles gennem deres studerende. De studerende selv giver indtrykket af en åben tilgang til projektet og kan se mulighederne, dog med forbehold for hvor indgroet den traditionelle undervisning er i os. Med Legeforskeren Mitchell Resnicks begreb om ”Long Life Kindergarten,” som bygger på en filosofi om den evige legende tilgang til læring ligegyldigt alder, er der gennem studier vist, at den legende tilgang også har en positiv indvirkning på voksne læringsudbytte. Herudover er der brugt John Deweys begreb om erfaringslæring og refleksiv tænkning, som også fremmes gennem en mere kreativ og eksperimenterende tilgang til undervisningen, hvilket skal have til henseende at skabe dygtigere praktikere. Herunder nævner Resnick, at for at kunne forholde sig eksperimenterende og legende, forudsættes det at der rum og plads til at fejle. Til at skabe disse trygge rammer, er der i projektet inddraget Paulo Freire, som gør op med den traditionelle undervisning, som han betegner som ”den undertrykkende pædagogik.” Han ønsker et mere demokratisk samspil og dermed et mere ligeværdigt forhold mellem de studerende og underviseren. Dette mener Freire er med til at skabe mere selvstændige og kritisk tænkende studerende, som på sigt kan gå ud og opfylde de mål der stilles gennem bæredygtighedskompetencerne og 21st Century Skills. Disse bygger på at det fremtidige arbejdsmarked bliver mere uvis og den nye generation, derfor skal kunne forholde sig mere kreativ, eksperimenterende og kritisk til de opgaver der måtte komme.
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2022
Antal sider80

Billeder

Projekt_13_2_.pdf
ID: 472527985