• Henrik Eg
4. semester, Byggeledelse (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Formålet med dette kandidatspeciale er at udlede ny viden om hovedårsagerne til et stigende antal skjulte fejl og mangler på de teknisk komplicerede byggeriers komplekse installationer, for herefter at kunne klarlægge hvilke tiltag, bygherre skal gøre for at sikre sit nye projekt og den efterfølgende drift mod disse.
Der er taget udgangspunkt i samspillet om sikring af de tekniske installationer -før, under og efter for herigennem at klarlægge, hvilke branchemæssige organisatoriske betingelser der påvirker disse og den samlede byggeproces og efterfølgende drift. Herefter er de reelle problemstillinger for de teknisk komplicerede byggeriers komplicerede installationer og branchemæssige stridigheder blevet belyst ved hjælp af spørgeskemaundersøgelse og interviews.
Ud fra teorier og analyser er der redegjort for specifikke tiltag, som kan skabe ny vækst og tæt tværfagligt samarbejde og sikre såvel kompleksiteten af de tekniske installationer samt give bygherre en fordelsbaseret beslutningsproces til minimering af risikoen for projekt- og driftøkonomiske overskridelser.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jun. 2018
Antal sider123
ID: 280558983