• Rasmus Hans Jensen
4. semester, Socialt Arbejde, Kandidat (Kandidatuddannelse)
De sidste ti år har Danmark oplevet en gradvis stigning af ældre hjemløse
(Benjaminsen, 2019, s. 31). Det paradoksale er at gruppen ikke har modtaget nogen særlig opmærksomhed - hverken politisk eller fra forskning – som er grunden til dette speciale vil belyse dette område.
Problemformuleringen er, ’hvordan håndterer og forstår ældre hjemløse deres hverdagsliv, og dets tre underspørgsmål er: ’Hvilken indflydelse har fortiden på deres nuværende situation?’, ’Hvordan håndteres hverdagslivets mønstre?’ Og ’hvilken rolle spiller relationer for håndteringen af hverdagslivet?’
I analysen benyttes hverdagslivssociologerne Alfred Schutz og Erving Goffman til bearbejdelse af interviewdata.
Specialet konkluderer, at varigheden af hjemløshed har indflydelse på, hvordan ældre hjemløse håndterer sin hverdag, mens en eksternalisering af fortidens eventuelle årsager til hjemløshed bruges som strategi i håndtering af hverdagslivet.
Desuden opleves rytmer i hverdagen som betydningsfulde til at rammesætte hverdagslivet og skabe normative tilstande i en kaotisk hverdag. Til sidst beskriver specialet hvor vigtig anerkendende relationer til personer – professionelle socialarbejdere som civile borgere – udenfor hjemløseverdenen er. Fælles for alle tre undersøgelsesområder er at den hjemløse forsøger at skabe et meningsfuldt hverdagsliv i en marginaliserede og kaotiske hverdag.

SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2020
Antal sider84
ID: 333380127