Det dynamiske Østjylland: En vision for Østjylland

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Lisa Gedsø
  • Sille Christiane Linnet
4. semester, Urbant Design (cand.polyt)., Kandidat (Kandidatuddannelse)
En øget økonomisk vækst har givet en større økonomisk frihed. Det er blevet almindeligt at erhverve sig en bil, og der er gennem de seneste årtier sket et boom inden for antallet af biler i Danmark. Med bilen følger en bevægelsesfrihed der har ændret vores måde at leve på. Stedsbundethed til en specifik by er ikke længere aktuelt, idet den enkelte borger dagligt bevæger sig rundt mellem et netværk af byer. Den øgede privatbilisme har herved resulteret i et stigende antal biler på de danske veje. Endvidere er der sket en ekspansion af bebyggelse langs de danske motorveje, idet bevægelsesfriheden som bilen medfører, har gjort det muligt for virksomheder at placere sig på nye lokationer uden opkobling til kollektiv trafik. Dette har store konsekvenser for trafikantoplevelsen der i takt med opførelse af bebyggelse langs motorvejen bliver monoton, samtidigt med, at landskabet forsvinder. Projektet benytter Østjylland som case i forhold til denne problematik. Gennem en tur på E45 fra Randers til Kolding stod det klart at bebyggelse langs motorvejen er mere omfattende end først antaget. Flere områder langs motorvejen er i dag bebygget med store tunge industribyggerier, lagerhaller, bilforhandlere og meget mere. Flere steder kunne der iagttages områder, der er til salg og henlagt til yderligere erhvervsudvikling. Gennem GIS-registrering og videofilmning af motorvejsstrækningen udarbejdes en vision for den fremtidige arealanvendelse der sikrer en varierende trafikantoplevelse. Hovedformålet med denne er at forhindre at de motorvejsnære strækninger i fremtiden bliver bebygget. Endvidere laves der repræsentative cases der konkretiserer områder i visionen gennem specifikke designforslag.
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider133
Udgivende institutionAAU
ID: 16478975