Design og udvikling af MinType2 - en multifunktionel self-management app

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Kristine Bugge Hæstrup
  • Simon Jensen
  • Nikoline Møller Jensen
4. semester, Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat (KVT) (Kandidatuddannelse)
Baggrund:
Antallet af personer med type 2 diabetes (T2DM) er stigende, og hos denne patientgruppe er self-management vigtigt for at sikre god regulering af sygdommen. Adskillige værktøjer kan understøtte self-management, herunder eksempelvis apps. Der lader imidlertid til at være en tendens til manglende brug af disse, hvilket blandt andet kan tilskrives begrænset funktionalitet eller manglende brugerinddragelse i udviklingen. Formålet med dette speciale er derfor at designe og udvikle en prototype af en app til personer med T2DM på baggrund af brugernes holdninger og undervejs vurdere brugervenligheden.

Metode:
Discount usability engineering blev anvendt til at designe og udvikle prototypen, MinType2.
Igennem en systematisk litteratursøgning blev de funktioner, brugerne finder essentielle at inkludere i en app, identificeret. Ud fra disse blev MinType2 udviklet i PowerPoint igennem en iterativ proces. Første iteration bestod af fire heuristiske evalueringer (HE), mens anden og tredje iteration bestod af hver tre simple tænke-højt tests (STH-tests).

Resultater:
15 funktioner blev identificeret, og ud fra disse blev fire udvalgt til at blive udbygget i MinType2. Ved HE blev der noteret 113 overtrædelser af heuristikkerne, hvilket ledte til 28 ændringer og en ny version af MinType2. De to iterationer af STH-tests førte til henholdsvis fire og to ændringer, hvilke resulterede i den sidste version af MinType2.

Konklusion:
MinType2 blev udviklet i PowerPoint med udgangspunkt i de 15 identificerede funktioner og undervejs afprøvet igennem en iterativ proces. Det kan ikke entydigt konkluderes, hvorvidt brugervenligheden af MinType2 er god eller dårlig, men testpersonerne gav udtryk for, at den var nem at navigere i og simpel at anvende.
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jun. 2020
ID: 333224565