• Jane Bak
  • Kamilla Bak Dyrby
4. semester, Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat (KVT) (Kandidatuddannelse)
Introduktion
Diabetes Mellitus type 1 er en kompleks sygdom, hvor komponenterne blodsukker, insulin, kulhydrat og aktivitet hænger uløseligt sammen i den daglige behandling. Det kræver derfor, at patienten har god self-management for at opnå behandlingsmålet. Det er centralt, at børn og unge får den rigtige støtte til at håndtere kompleksiteten i deres behandling. Der anvendes i dag en række teknologier, men mange af applikationerne inkluderer kun enkelte af komponenterne, er ikke kompatible med hinanden og inddrager ofte kun beslutningsstøtte i forhold til insulindosering.
Metode
Med baggrund i litteraturen, low fidelity prototypen og Muller et’als heuristikker designes en high fidelity prototype ’Mit Blodsukker’, som er evalueret af fire evaluatorer igennem Participatory Heuristic Evaluation.
Resultater
Et design til børn og unge med type 1 diabetes bør i høj grad individualiseres og aktivt støtte diabetikeren for at opnå øget self-management. Designet bør understøtte de anvendte teknologier i behandlingen af diabetes og guide brugeren via beslutningsstøtte til håndtering af sin sygdom.
Evalueringen af high fidelity prototypen førte til 87 overtrædelser af heuristikkerne og havde en gennemsnitlig alvorlighedsgrad på 2,7 på en skala fra 1-4.
Konklusion
Det kan på baggrund af specialets belysning af problemfeltet antages, at designløsningen bagved ‘Mit Blodsukker’ kan støtte børn og unge i håndteringen af diabetes og forbedre behandlingsmålene igennem individuel beslutningsstøtte, visualisering af egne data, da de herved opnår læring om deres sygdom.
SprogDansk
Udgivelsesdato19 jun. 2019
Antal sider60
Ekstern samarbejdspartnerRegion Nordjylland
No Name vbn@aub.aau.dk
Anden
ID: 305188214