Design af software-instrumenter

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Mads Lindgren
  • Mads Weitling
Specialet søger at etablere en metode for udvikling af software-prototyper indenfor et fællesskab af eksperimenterende musikere. Det indledende fokus er, hvordan information kan indsamles og implementeres i en fungerende prototype. Udover behandlingen af empirisk og teoretisk information, beskriver specialet også konstruktionen af tre prototyper, der er udviklet gennem processen. Prototypernes formål er at undersøge muligheder for modifikation af lyd gennem visuelle og taktile interfaces. Blender og Python er de primære teknologier bag de tre interfaces, der sikrer synkroniseringen mellem lyd og billede. Prototyperne evalueres i en kontekst bestående af aktive musikere for at afgøre, i hvor høj grad det giver mening for en musiker at indarbejde designets koncepter i en given arbejdsgang eller situation. Specialet udforsker hvordan information fra onlinefora og testsituationer kan anvendes i nye iterationer af musikinterfaces. Firmaer, der producerer musiksoftware, arbejder med en diffus brugergruppe der ofte viser sig svær at analysere. Specialet undersøger organisatoriske muligheder for at tilpasse analysemodeller til grupper karakteriseret ved diffuse tendenser, såsom musikere.
SprogDansk
Udgivelsesdato2005
Antal sider164
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6140661